Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-AIN-206 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P3
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Dana Pardubská CSc.
www stránka:

Cieľ:

Priblížiť a na príkladoch demonštrovať základné techniky pri riešení ťažkých výpočtových úloh.

Sylabus:
Literatúra:

G. Ausiello, P.Crescenzi, V.Kann, A.Marchetti-Spacamela, M.Protasi: Complexity and Approximation Springer, 1999
J. Hromkovič: Algorithmics for Hard Problems; Springer Verlag 2001, ISBN 3-540-66860-8
J. Hromkovič: Theoretical Computer Science – An Introduction to Automata, Computability, Complexity, Algorithnics, Randomization, Communication and Cryptography
J. Hromkovič: Design and Analysis of Randomized Algorithms: Introduction to Design Paradigms, Springer 2005
R. Motwani, P.Raghavan: Randomized Algorithms Cambridge University Press, 1995
Ch. H. Papadimitriou: Computational Complexity, Addison-Wesley Publishing Company, 1994, ISBN 0-201-53082-1
elektronické poznámky na stránke


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012