Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-237 Vybrané partie z dátových štruktúr
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P4
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. Mgr. Bronislava Brejová PhD.
www stránka: http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/vpds

Cieľ:

Rozšírenie vedomostí o dátových štruktúrach a ich aplikáciách.

Sylabus:

Vyhľadávanie v texte (invertovaný index, sufixové stromy a polia), najnižší spoločný predok, úsporné dátové štruktúry, dynamické stromy a grafy, štruktúry pre celočíselné kľúče, štruktúry pre externú pamäť, ďalšie aktuálne témy.

Literatúra:
Články v odbornej literatúre

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012