Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-BIN-301 Metódy v bioinformatike
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša Mgr. Tomáš Vinař PhD.
prednáša doc. Mgr. Bronislava Brejová PhD.
www stránka: http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi/

Cieľ:

Úvod do základných problémov a metód bioinformatiky, oboznámenie sa s ich praktickou aplikáciou a limitáciami.

Sylabus:

Základné pojmy z molekulárnej biológie, algoritmov a strojového učenia. Sekvenovanie a zostavovanie genómov. Hľadanie génov. Zarovnávanie sekvencií. Evolučné modely a fylogenetické stromy. Komparatívne metódy. Štruktúra RNA. Hľadanie motívov. Štruktúra a funkcia proteínov. Vybrané aktuálne témy.

Literatúra:
Durbin, Eddy, Krogh, Mitchison: Biological sequence analysis. Cambridge University Press 1998.

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012