Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-156 Vybrané partie z teórie jazykov
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P4
Hodnotenie: 10/90
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša prof. RNDr. Branislav Rovan PhD.
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Pochopenie teórie jazykov na rôznych úrovniach abstrakcie, prehĺbenie poznatkov.

Sylabus:

Abstraktné triedy jazykov, ich vlastnosti, súvis s automatmi. Netradičné modely a spôsoby popisu jazykov.

Literatúra:
S. Ginsburg: Algebraic and Automata theoretic properties of Formal Languages, North Holland, 1976
Aktuálne články z konferencií

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012