Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-149 Paralelné vedecké výpočty
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: K4
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. Dr. Tomáš Plachetka
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Naučiť základy vedeckých výpočtov na superpočítačoch.

Sylabus:

Riešenie vybraných vedeckých problémov na paralelných počítačoch. Úvod do programovania paralelných a distribuovaných aplikácií. Simulácia globálneho osvetľovania, Newtonova integrálna rovnica (renderovacia rovnica). Metódy riešenia renderovacej rovnice, ray tracing, radiosity. Metódy paralelizácie ray tracing a radiosity. Bulk synchronous programming. Problém vyrovnávanie záťaže (load balancing). Spracovanie veľkých objemov dát v distribuovanej pamäti.

Literatúra:
R.H. Bisseling: Parallel Scientific Computation (A Structured Approach using BSP and MPI), Oxford University Press, 2004
P. Dutre: Global Illumination Compendium, http://www.cs.kuleuven.be/~phil/GI
L. Szirmay-Kalos: Stochastic Methods in Global Illumination (State of the Art Report), TR-186-2-98-23, TU Budapest, 1998, http://www.fsz.bme.hu/~szirmay/star.pdf

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012