Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-161 Seminár dátabázového administrátora
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: S2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:prednáša doc. Dr. Tomáš Plachetka
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Oboznámenie sa s administráciou databázových systémov.

Sylabus:

Štart a ukončenie systému, správa používateľov, vytváranie a rušenie databáz, nastavovanie parametrov, správa prístupových práv, transakcie, zálohovanie a obnova systému po havárii.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012