Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-180 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy 2
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P3
Hodnotenie: 10/90
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša prof. RNDr. Rastislav Královič PhD.
prednáša RNDr. Richard Ostertág PhD.
prednáša doc. Dr. Tomáš Plachetka
prednáša RNDr. Jaroslav Janáček PhD.
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~plachetk/TEACHING/DISTRSYS2012/index.html

Cieľ:

Úvod do distribuovaných systémov a aplikácií.

Sylabus:

Kurz ponúka prehľad informácií o počítačových sieťach a distribuovaných systémoch. Pokrýva oblasť od základov dátovej komunikácie, cez sieťovú architektúru, OSI protokoly, súborové a adresárové služby až po distribuované databázy a návrh distribuovaného aplikačného softvéru.

Literatúra:
A.S. Tanenbaum – Modern operating systems. Prentice-Hall, 1992
A.S. Tanenbaum – Computer Networks, 2nd ed., Prentice-Hall, 1988
Siete a bezpečnosť v sieťach (slidy z prednášky dr. Janáčka)

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012