Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-231 Efektívne paralelné algoritmy
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P4
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša prof. RNDr. Rastislav Královič PhD.
www stránka: http://kedrigern.dcs.fmph.uniba.sk/epa/

Cieľ:

Oboznámiť sa s technikami návrhu algoritmov v modeli PRAM a paralelizovateľnosťou jednotlivých výpočtových problémov.

Sylabus:

Kurz ponúka úvod do navrhovania efektívnych paralelných algoritmov, od modelov typu PRAM, cez techniky návrhu až po prehľad efektívnych paralelných algoritmov vo vybraných oblastiach. Osnova prednášky zahŕňa: paralelné modely (PRAM, paralelné siete), základné techniky návrhu efektívnych paralelných algoritmov, paralelné vyhľadávanie a triedenie, paralelné algoritmy na grafoch, paralelné vyhľadávanie v textoch, paralelné algoritmy planárnej geometrie, numerické paralelné algoritmy a dolné odhady paralelnej zložitosti.

Literatúra:

J. Ja Ja – An Introduction to Parallel Algorithms. Addison-Wesley, 1992


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012