Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-315 Základy reverzného inžinierstva
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: letný
Rozsah: P2, C2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/zri/

Cieľ:
Sylabus:
Literatúra:

Dennis Yurichev: Reverse engineering for beginners (online: http://beginners.re/RE_for_beginners-en.pdf)


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012