Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-312 Moderné informačné technológie
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: P2
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/index.php/mit
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012