Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-675 GNU/Linux - princípy a prostriedky
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: K2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 3
Vyučujúci:prednáša doc. Ing. Miloš Šrámek PhD.
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť poslucháčov s operačným systémom GNU-Linux a prostriedkami, ktoré poskytuje pre vývoj aplikácií, bežnú prácu či zábavu, rovnako ako aj so spoločenským pozadím jeho vzniku.

Sylabus:

OS Linux je najznámejším produktom dobrovoľníckeho hnutia, ktoré od 90-tych rokov výrazne ovplyvňuje tvorbu a použitie sofvéru. Cieľom predmetu je zoznámiť sa:

  1. so spoločenským pozadím a históriou hnutia (free/open source software)
  2. s vývojovými prostriedkami OS GNU-Linux (gcc, perl, python, GTK, Qt, Kylix)
  3. s najznámejšími projektami (GIMP, Mozilla, KDE, Gnome, Mesa)
  4. s prostriedkami pre spracovanie textu (TEX, Openoffice)
Literatúra:

Eric S. Raymond: The Cathedral and the Bazaar
Linux Documentation Project


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012