Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-AIN-670 Expertné systémy
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša RNDr. Dušan Guller PhD.
www stránka:


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012