Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-630 Optimalizačné metódy (1)
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Naučiť základom lineárneho programovania.

Sylabus:

Optimalizačné metódy a ich klasifikácia. Modely úloh lineárneho programovania. Farkasova lema. Teória duality v lineárnom programovaní. Základné pojmy simplexového algoritmu. Prvá a druhá fáza simplexovej metódy. Transportná úloha. Karmarkarova metóda. Dinkinova elipsiodná metóda. Metódy trasovania centrálnej trajektórie.

Literatúra:
Plesník J. et al. Lineárne programovanie, Bratislava, Alfa 1990
Gass, S.I. Lineárne programovanie, Bratislava, Alfa 1972
Vanderbei R.J.: Linear programming: Foundation and Extensions, Kluwer 1997
www.princeton.edu/~rvdb/LPbook/

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012