Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-555 Aplikácie počítačovej grafiky a videnia
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: K2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 3
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Roman Ďurikovič PhD.
www stránka:


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012