Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-MAT-552 Geometria pre grafikov (2)
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: K2
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 3
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Miloš Božek PhD.
www stránka:


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012