Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-MAT-551 Geometria pre grafikov (1)
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: K4
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Miloš Božek PhD.
www stránka:


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012