Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-AIN-304 Úvod do umelej inteligencie
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša prof. Ing. Igor Farkaš PhD.
prednáša doc. RNDr. Mária Markošová PhD.
www stránka:

Cieľ:

Poskytnúť študentom vedomosti z oblasti umelej inteligencie: inteligentní agenti, riešenie problémov prehľadávaním, hry, CSP problém, logickí agenti, plánovanie a konanie, pravdepodobnostné systémy, jednoduché rozhodovanie.

Sylabus:
Literatúra:
Stuart Russel, Peter Norvig: Artificial Intelligence. A Modern Approach, 2nd ed., Prentice Hall, 2003
Nils J. Nilsson, Artificial Intelligence. A New Synthesis, Morgan Kaufmann Pub.,San Francisco, 1998

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012