Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-AIN-500 Linux pre používateľov
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: K2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:prednáša RNDr. Marián Vittek PhD.
www stránka:

Cieľ:

Zoznámiť sa so základnými pojmami systému Linux. Rozumieť a vedieť pracovať s nástrojmi operačného systému.

Sylabus:

Na kurze sa bude preberať úvod do systému Linux, celková filozofia systému a preberú sa konkrétne nástroje poskytované systémom a to najmä: shell interprétre, štandardné príkazy ako test, find, grep, awk, cron,... Príkazy na prácu v sieťach finger, rsh, ftp, rlogin, telnet, wget, ... Vývojové nástroje systému Unix, najmä nástroje GNU, t.j. editor Emacs, kompilátor gcc a debugger gdb, a systém na správu zdrojových textov CVS.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012