Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: K3
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 3
Vyučujúci:prednáša PaedDr. Roman Hrušecký PhD.
cvičí RNDr. Marek Nagy
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť sa s tvorbou webových stránok pomocou XHTML, kaskádových štýlov CSS a jazyka JavaScript.
Oboznámiť sa so štandardmi W3C a ich významom.

Sylabus:
Literatúra:

www.w3.org
www.w3schools.com
www.interval.cz
www.kosek.cz
www.developer.sk
Chuck M., Kennedy B.: HTML a XHTML kompletní prúvodce, Computer press, 2000
Prokop M.: CSS pro webdesignéry, Mobil Media a.s., 2003
Cederholm D.: Webdesign s webovými standardy, Zoner Press, 2004
Cohenová J.: Neobyčejne užitečná kniha o webu, SoftPress, 2004
Meyer E.: Eric Meyer o CSS - ovládněte kaskádové styly!, Zoner Press, 2004
Meyer E.: Eric Meyer o CSS - pokračujeme s kaskádovými styly profesionálně!, Zoner Press, 2005 (pre pokročilých)
Hlavenka J. a kol.: Vytváříme WWW stránky, Computer Press, 2005


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012