Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-FYZ-680 Princípy číslicovej techniky
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: C2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 3
Vyučujúci:prednáša RNDr. Peter Fabo PhD.
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť sa s princípmi a vlastnosťami základných číslicových obvodov, získať praktické skúsenosti so stavbou a oživovaním číslicových elektronických zariadení.

Sylabus:

Princípy obvodov DDL, DTL a TTL, kombinačné obvody a ich optimalizácia, sekvenčné obvody a ich aplikácie (RS- a D-klopné obvody, čítač, posuvný register), multiplexor a demultiplexor, prevodník paralelného kódu na sériový a rozhranie RS232, statické RAM pamäte, delta modulácia a jednoduché zariadenie pre digitálny záznam a reprodukciu zvuku.

Literatúra:

Elektronické študijné materiály KRF (http://www.drp.fmph.uniba.sk/PraPriPo/)
Malina Václav: Digitální technika. Nakladatelství KOPP, České Budějovice 1996, 207s.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012