Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: K3
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Andrej Ferko CSc.
www stránka:

Cieľ:

Obsah predmetu poskytuje v zmysle odporúčaní ACM Computing Curriculum súbor vedomostí v oblastiach Graphics and Visual Computing, Human-computer Interaction, a relevantné témy pre Social and Professional Issues.

Sylabus:
Literatúra:

Foley-Van Dam (1982, 1991), Hearn-Baker (1986), Ružický-Ferko (1995)
Interaktívna študijná pomôcka na webe ŠTUGEL (2002) - pg.netgraphics.sk


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012