Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-236 Objektové softwareové inžinierstvo
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: letný
Rozsah: P3
Hodnotenie: 20/80
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša Mgr. Radovan Červenka PhD.
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~cervenka/oose/
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Predstaviť študentom komplexný pohľad na objektovo-orientovaný proces vývoja softvéru a naučiť ich riešiť praktické problémy v danej oblasti.

Sylabus:

Úvod do problematiky softvérového inžinierstva, správa požiadaviek, business engineering, analýza a návrh, implementácia, testovanie, nasadenie, projektový manažment a správa zmien.

Literatúra:
Kruchten P.: The Rational Unified Process: An Introduction. Addison-Wesley, 1998.
Jacobson I., Booch G., Rumbaugh J.: The Unified Software Development Process. Addison-Wesley, 1999.
Beck K.: Extreme Programming Explained: Embrace Change. Addison-Wesley Longman, 1999.
Rosenberg D., Scott K.: Use Case Driven Object Modeling with UML. A Practical Approach. Addison-Wesley, 1999.
Jacobson I., et al.: The Object Advantage: Business Process Reengineering with Object Technology. Addison-Wesley, 1995.

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012