Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-113 Kombinatorická analýza (2)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P4
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Daniel Olejár PhD.
www stránka:

Cieľ:

Zvládnutie metód konštrukcie asymptotických odhadov a využitie generujúcich funkcií.

Sylabus:

Význam odhadov. O-notácia. Narábanie s výrazmi obsahujúcimi O. Základné metódy konštrukcie asymptotických odhadov: vyňatie hlavnej časti, boot-strapping; odhady súm. Eulerova-McLaurinova sumačná formula. Príklady. Generujúce funkcie – obyčajné a exponenciálne. Kalkul generujúcich funkcií. Konvolúcie. Použitie generujúcich funkcií na enumerácie diskrétnych objektov. Riešenie rekurentných vzťahov pomocou GF. Analytická teória GF.

Literatúra:

Knuth D., Graham R., Patashnik O.: Concrete mathematics, Addison Wesley 1994
Wilf H., S.: Generatingfunctionology, Academic Press, 1994
Sedgewick R., Flajolet Ph.: An introduction to the Analysis of Algorithms, Addison Wesley, 1996


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012