Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-184 Programovacie jazyky
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní rýchlejšie sa oboznámiť s novým programovacím jazykom, pretože základné programátorské paradigmy, jazykové konštrukcie a teoretické koncepty z ktorých sa budujú programovacie jazyky, im už boli priblížené počas prednášky.

Sylabus:

Programovacie paradigmy (objektovo orientované, funkcionálne, deklaratívne a iné). Jazykové konštrukcie a koncepty (pattern matching, continuations, closures, lazy evaluation, futures, promises a ďalšie). Príklady na rôznych programovacích jazykoch.

Literatúra:

Haskell the craft of functional programming / Simon Thompson. Harlow : Pearson, 1999
Common Lisp : the language / Guy L. Steele, Jr. ; with contributions by Scott E. Fahlman ... [et al.] and with contributions to the 2nd ed. by Daniel G. Bobrow ... [et al.]. Bedford : Digital Press, 1990
Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming / Peter Van Roy, Seif Haridi. MIT Press (March 1, 2004)


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012