Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-173 Kvantové spracovanie informácie
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P2
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 3
Vyučujúci:
www stránka:

Cieľ:

Zvládnuť základy teórie kvantového spracovania informácie.

Sylabus:

1. Úvodné slovo o kvantovej mechanike a jej histórii
2. Čistý kvantový stav a princíp superpozície
3. Kvantové meranie a princíp neurčitosti
4. Zmiešaný kvantový stav
5. Časový vývoj kvantového systému
6. Dva kvantové systémy - EPR paradox
7. Bellove nerovnosti
8. Kvantová informace
9. Základné kvantové algoritmy
10. Experimentálna realizácia a dekoherencie
11. Princíp nerozlíšiteľnosti a elementárne častice

Literatúra:

John Preskill: Lecture Notes on Quantum Information,
http://www.theory.caltech.edu/people/preskill/ph229/#lecture
M. A. Nielsen and I. L. Chuang: Quantum computation and Quantum Information, Cambridge university press (2000)


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012