Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-261 IT Based Supply Networks
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: K3
Hodnotenie:
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša Dr. Josef Withalm
prednáša doc. RNDr. Peter Mederly CSc.
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/index.php/itbsn


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012