Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-471 Plánovanie (úvod do reprezentácie znalostí)
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: K4
Hodnotenie:
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša RNDr. Jozef Šiška PhD.
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012