Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-615 Matematická propedeutika (1)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: C2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Ján Mazák PhD.
www stránka:

Cieľ:

Predmet pomáha študentom zorientovať sa v pomerne netriviálnej matematike, ktorá sa vyučuje v prvých ročníkoch. Úlohou predmetu je tiež dať študentom zjednocujúci pohľad na učivo viacerých predmetov, ktoré na prvý pohľad môže pôsobiť nesúvisiaco.

Sylabus:

základy z matematickej logiky, riešenie reálnych problémov študentov, ktoré vyplývajú z iných matematických predmetov


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012