Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-951 Základy vybraných špecializácií informatiky
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: letný
Rozsah: ŠS
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 0
Vyučujúci:
www stránka:


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012