Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-313 E-komunikácia obchodných a administratívnych procesov
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: P3,C1
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša Ing. Pavol Frič PhD.
www stránka:


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012