Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
3-INF-001 Teoretické základy informatiky
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: S2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 10
Vyučujúci:
www stránka:

Cieľ:

Získať hlboké znalosti z teoretických princípov informatických vied a naučiť sa samostatne pracovať s vedeckými zdrojmi informácií. Osnova predmetu sa dohodne individuálne s doktorandom v závislosti od skúmanej vednej oblasti Zvyčajne bude zameraná na jednu alebo niekoľko oblastí vymenovaných nižšie v osnove predmetu.

Sylabus:

Poznámka: výber z daných tém (aj viacerých) urobí školiteľ podľa zamerania dizertačnej práce.

Literatúra:

Základná literatúra sa odporučí doktorandovi z príslušnej vednej oblasti.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012