Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-MPG-106 Algoritmy a dátové štruktúry
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C1
Hodnotenie: 10/90
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:
www stránka:

Cieľ:

Opísať základné dátové štruktúry. Ukázať metódy hodnotenia efektívnosti algoritmov a dátových štruktúr. Popísať základné techniky pre návrh efektívnych algoritmov.

Sylabus:
  1. Úvod do problematiky.
  2. Matematické základy (asymptotická symbolika, pojem konkrétnej zložitosti).
  3. Analýza algoritmov (triedenie heapsort, quicksort, triedenie v lineárnom čase).
  4. Dátové štruktúry (elementárne dát. štruktúry, hašovacie tabulky, binárne prehľadávacie stromy, vyvážené stromy).
Literatúra:

Aho, Hopcroft, Ullman: The design and analysis of computer algorithms, Adison Wesley 1974.
Niklaus Wirth: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa 1987.
Cormen, Leiserson, Rivest: Introduction to Algorithms, MIT Press 1990.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012