Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-MPG-153 Formálne jazyky a automaty
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P3
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:
www stránka:


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012