Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-238 Grafové modely v strojovom učení
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P4
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša Mgr. Tomáš Vinař PhD.
www stránka: http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/gm/
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Oboznámenie sa s metódami pravdepodobnostného modelovania pomocou grafových modelov a ich praktickými aplikáciami.

Sylabus:

Úvod do modelovania pomocou orientovaných a neorientovaných grafov. Algoritmy na trénovanie a inferenciu. Modelovanie sekvencií pomocou skrytých Markovovských modelov a ich derivátov. Aktuálne praktické aplikácie z odbornej literatúry.

Literatúra:
Michael Jordan: An Introduction to Graphical Models

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012