Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-159 Techniky a implementácie funkcionálneho programovania
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: K3
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša RNDr. Peter Borovanský PhD.
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Doplniť základnú prednášku o funkcionálnom programovaní v dvoch nezávislých rovinách

Sylabus:
Literatúra:

Peyton Jones,S.: Implementation of Functional Languages
Jeuring,J., Meijer,E.: Advanced Functional Programmimg. Springer Verlag LNCS 925, 1995
Launchbury,J., Meijer,E.: 2nd Advanced Functional Programming. Springer Verlag LNCS 1129, 1996
Swiestra,S.D., Henriques,P.R.: 3rd Advanced Functional Programming. Springer Verlag LNCS 1608, 1998


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012