Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-158 Systémy na prepisovanie termov
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P3
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša RNDr. Marián Vittek PhD.
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:
Sylabus:
Literatúra:

Dershowitz,N., Jouannaud,J.P.: Rewrite Systems. Handbook of Theoretical Computer Science, Vol. B, Formal Models and Semantics, Elsevier Science Publisher B.V., 1990
Ružička,P., Prívara,I.: Variácie na tému unifikácia. Informačné Systémy 20/1-2, 1991
Jouannaud,J.P., Kirchner,C.: Solving equations in abstract algebras. 1990


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012