Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-165 Manažment softvérových projektov
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P2
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša Mgr. Peter Neurath
www stránka:

Cieľ:

Vysvetliť podstatu techník, trendov a problémov v manažmente softvérových projektov. Poskytnúť praktický pohľad a príklady, ktoré pomôžu pochopiť úlohy členov projektového tímu a spôsob ako môžu pomôcť dosiahnutiu výsledku.

Sylabus:

Základné princípy, životný cyklus a metódy manažovania softvérového projektu. Ciele, rozsah, cena, trvanie, kvalita, riziká projektov. Metódy plánovania projektov. Vedenie tímu, otázka motivácie. Dopad technológie, ľudí a financií na manažovanie projektu. Použitie metrík a predpovedanie vývoja projektu.

Literatúra:
Berkun, S: The Art of Project Management, O’Reilly Media, Inc., 2005
DeMarco, T: Peopleware: Productive Projects and Teams, Dorset House Publishing Company, 1999
Cockburn, A: Agile Software Development, Addison-Wesley, 2002
Royce, W: Software Project Management, Addison-Wesley, 1999
Augustine, S: Managing Agile Projects, Prentice Hall PTR, 2005

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012