Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-160 Seminár z bezpečnosti systémov
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: S2
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Poskytnúť študentom všeobecný prehľad v oblasti informačnej bezpečnosti (normy, legislatíva, riadenie rizík, bezpečnostné ciele, mechanizmy) s dôrazom na situáciu v praxi v slovenských i svetových podmienkach.

Sylabus:

(Osnova sa každoročne aktulizuje tak, aby zohľadňovala najnovšie trendy a požiadavky študentov na vzdelanie v tejto oblasti)

Literatúra:
Zoznam odporúčanej literatúry sa ročne aktualizuje v súlade s osnovou, zoznam dostanú študenti k dispozícii na začiatku semestra.

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012