Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-162 Seminár systémového administrátora
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: S2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:vedie Ing. Ladislav Nyiri
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Oboznámenie sa s administráciou operačných systémov MS Windows a Novell Netware.

Sylabus:

Základy serverového systému MS Windows 2000/2003, súborové práva, privilégia v systéme, samostatná stanica (Windows 9x/2000/XP), workgroupový systém, doménový systém, Active Directory.
Prehľad o systéme Novell Netware, eDirectory, súborové práva, práva v eDirectory, správa heterogénnych systémov, aplikácie v praxi.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012