Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-MPG-203 Výpočtová geometria
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: K4
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:
www stránka:

Cieľ:

Oboznámenie so základnými problémami výpočtovej geometrie a ich efektívnym riešením.

Sylabus:
  1. Vybrané základné dátové štruktúry výpočtovej geometrie.
  2. Geometrické prehľadávanie.
  3. Tvorba konvexného obalu konečnej množiny bodov.
  4. Vybrané problémy proximity. Triangulácie.
  5. Prieniky mnohouholníkov a mnohostenov.
Literatúra:

F. Preparata, I. Shamos: Computational Geometry: An Introduction, Springer 1985
A. Okabe et al.: Spatial Tesselations Concepts and Applications of Voronoi Diagrams, John Willey & Sons, 1992
J. D. Boissonnat, M. Yvinec: Algorithmic Geometry 1998
Chalmovianský, Ferko, Galbavý, Niepel: Zložitosť geometrických algoritmov, Vydavateľstvo UK, 2001


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012