Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-126 Modely konkurentných systémov
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P3,C1
Hodnotenie: 20/80
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Damas Gruska PhD.
www stránka:

Cieľ:

Prezentovať základné modely paralelných a súbežných procesov. Analyzovať rôzne špecifikačné a verifikačné nástroje a techniky.

Sylabus:
Literatúra:

Milner, R.: Communication and Concurrency. Prentice Hall, 1989
Henessy, M. C.: Algebraic Theory of Processes. MIT Press, 1988
Olderog, E. R.: Nets, Terms and Formulas. Cambridge University Press,1991
Stirling, C.: Modal and Temporal Properties of Processes. Springer Verlag, 2002


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012