Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-991 Bakalárska práca
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: ŠS
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 8
Vyučujúci:
www stránka:


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012