Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-314 Moderné informačné technológie (2)
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: P2
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/index.php/mit2
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012