Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
Rolaprednáša
UčiteľRNDr. Igor Prívara, CSc.
Predmet2-INF-123 Formálna sémantika a teória správnosti
List

Kontakt Hlavná stránka © 2012