Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
Rolavedie
UčiteľRNDr. Michal Winczer, PhD.
Predmet1-INF-830 Rýchlostné programovanie (5)
List

Kontakt Hlavná stránka © 2012