Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
Rolaprednáša
Učiteľprof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Predmet2-INF-122 Teória paralelených výpočtov
List

Kontakt Hlavná stránka © 2012