Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
Rolavedie
Učiteľdoc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
Predmet2-UXX-935 Seminár k diplomovej práci z informatiky (1)
List

Kontakt Hlavná stránka © 2012