Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > O katedre > Absolventi
Absolventi štúdia informatiky na FMFI UK nadobúdajú informatické vzdelanie, ktoré im umožňuje zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého, technického, spoločenského a hospodárskeho vývoja v súčasnosti aj v budúcnosti. Nachádzajú uplatnenie vo všetkých druhoch podnikov a organizácií, ktoré závisia od informačných technológií; v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď.

Sú súčasťou komunity, ktorá sa každoročne stretáva pri rôznych príležitostiach, ako je napríklad Týždeň absolventov matfyzu, Stretnutie absolventov matfyzu alebo výlet 7P.

Zoznam tých, ktorí sa prihlásili do zoznamu absolventov, ako aj možnosť zaregistrovať sa, nájdete tu.


Kontakt Hlavná stránka © 2012