Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. vedie 1-INF-920 Bakalársky seminár (2)
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. vedie 1-INF-911 Bakalársky seminár (1)
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. prednáša 2-INF-147 Vyhľadávanie v texte
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. prednáša 1-BIN-301 Metódy v bioinformatike
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. prednáša 2-INF-237 Vybrané partie z dátových štruktúr
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. vedie 2-AIN-506 Seminár z bioinformatiky (2)
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. prednáša 2-AIN-502 Základy programovania pre biológov
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. vedie 2-AIN-252 Seminár z bioinformatiky (4)
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. prednáša 1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. prednáša 1-INF-166 Programovanie (2) v Jave

New

Kontakt Hlavná stránka © 2012