Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
RNDr. Michal Winczer, PhD. vedie 1-INF-810 Rýchlostné programovanie (1)
RNDr. Michal Winczer, PhD. prednáša 1-INF-175 Spoločenské aspekty informatiky
RNDr. Michal Winczer, PhD. vedie 1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2)
RNDr. Michal Winczer, PhD. vedie 1-INF-820 Rýchlostné programovanie (3)
RNDr. Michal Winczer, PhD. vedie 1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4)
RNDr. Michal Winczer, PhD. vedie 1-INF-830 Rýchlostné programovanie (5)
RNDr. Michal Winczer, PhD. prednáša 2-INF-117 Funkcionálne programovanie
RNDr. Michal Winczer, PhD. prednáša 1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky

New

Kontakt Hlavná stránka © 2012